Nieuwe plannen voor N60 tussen Kruisem en De Pinte in opmaak

Publicatiedatum

Tags

Kruisem

Auteur

Robrecht Bothuyne

Deel dit artikel

De N60 tussen Kruisem en De Pinte is een steeds drukkere, maar ook nog steeds onveilige weg. Er gebeuren helaas maar al te vaak ongevallen en dat kan niet.  Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van openbare werken van Kruisem, Robrecht Bothuyne (cd&v), legde minister van openbare werken Lydia Peeters (Open vld) de zaken voor en drong aan op verkeersveilige maatregelen. De minister gaat daarop in en geeft aan dat er plannen zijn om de N60 aan te pakken.

In 2005 werd er door Vlaanderen een streefbeeld opgemaakt voor de N60, meer bepaald van het aansluitingscomplex met de E17 in De Pinte tot aan de provinciegrens in Ronse. Als uitgangspunt werd daarbij voorzien in een structuur van vent- en parallelwegen langs de N60, realisaties van fietsbruggen/-tunnels en veilige routes voor langzaam verkeer, het aanleggen van ongelijkvloerse kruispunten om barrièrewerking van de N60 tegen te gaan en het supprimeren van aansluitingen en doorsteken over de middenberm van de N60.

Robrecht Bothuyne: ‘Intussen zijn we bijna 20 jaar later en moeten we vaststellen dat heel wat positieve elementen uit het streefbeeld N60 tot op vandaag niet uitgevoerd zijn. Bovendien is één en ander ondertussen verouderd.’

De visie op mobiliteit anno 2024 stemt ook niet meer overeen met de tijdgeest waarin het streefbeeld van de N60 toen werd opgemaakt, zoals blijkt uit de regionale mobiliteitsplannen van de vervoerregio’s Gent en de Vlaamse Ardennen.

Bothuyne: ‘De minister geeft aan dat ook voor haar en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het streefbeeld voor de N60 verouderd is en dat een actualisatie nodig is. Vorige maand werd daartoe een startoverleg georganiseerd met de betrokken gemeentebesturen; Kruisem, Gavere, Nazareth en De Pinte. Doel is de knelpunten in kaart te brengen en dan het streefbeeld te actualiseren. Als die actualisatie is gebeurd, kunnen concrete realisaties en budgetten worden ingepland.’

De nood aan de aanpak van die verschillende knelpunten rond de N60 is bijzonder groot. De problemen blijven intussen alleen maar toenemen en verdienen gepaste oplossingen:

  • De doorstroming op de N60 en op de aantakkende (gewest)wegen staat elk jaar steeds meer onder druk, waardoor ook de lokale wegen mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen ondervinden. Er moet voldoende capaciteit zijn om dit verkeer aan te kunnen; denk maar aan voldoende uitgeruste voorsorteerstroken aan de kruispunten.
  • De barrièrewerking van de N60 is er nog steeds en wordt groter. Op verschillende plaatsen werd de middenberm van de N60 afgesloten, waardoor op andere kruispunten de verkeersafwikkeling verslechterde wegens de toenemende keerbewegingen. Bothuyne: ‘De N60 is steeds meer een harde grens, dwars door onze gemeentes. De N60 moet veiliger zonder dat de bewoners en de buren van elkaar afgesneden worden.’
  • De gelijkvloerse kruispunten en rotondes zijn op verschillende plaatsen met aanliggende fietspaden aangelegd, waardoor voetgangers en fietsers in onveilige situaties komen door het vele (zware) verkeer op de N60. Bothuyne: ‘Er zijn fiets- en voetgangerstunnels nodig, zowel aan de grote kruispunten als aan de oversteekplaatsen zoals die aan Den Bos.’
  • Het kruispunt Vogelzang, op grondgebied Gavere, zou heringericht moeten worden zodat de file-opbouw die daar nu vaak te zien is en de onveiligheid in de hand werkt, aangepakt kan worden. Het verkeer van alle bedrijven op de ambachtelijke zone Vogelzang, grotendeels Kruisemse bedrijven, zou ook een veilige in- en uitrit aan de N35 moeten hebben.
  • Fietsen werd op verschillende locaties langs de N60 (met nieuwe categorisering als Vlaamse Hoofdweg) plots onmogelijk gemaakt, zonder eerst een alternatieve fietsverbinding voor fietsers te realiseren en daarvoor de nodige middelen vrij te maken. Bothuyne: ‘Er moet aldus een veilige fietsverbinding langs de N60 gerealiseerd worden, eventueel in combinatie met ventwegen voor landbouwverkeer.’

Robrecht Bothuyne: ‘Het is een goeie zaak dat de minister en haar administratie de hand aan de ploeg willen slaan. Hun bereidheid om samen met de betrokken gemeenten een plan op middellange termijn, met aangepast streefbeeld, uit te werken en tegelijk quick wins te onderzoeken én uit te voeren, is een belangrijk signaal voor de hele regio en in het bijzonder voor de buurt van de N60. Deze investeringen moeten een prioriteit worden in de nieuwe legislatuur van de Vlaamse regering.’

Nieuws

Heraanleg Ouwegemstraat en Landegemstraat

In de Kruisemse deelgemeente Ouwegem wordt een nieuwe fase van de heraanleg van het dorp aanbesteed. Schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V): “Concreet heeft de gemeenteraad het bestek goedgekeurd voor de opdracht ‘Wegen- en rioleringswerken Ouwegemstraat – Landegemstraat’. Het gaat om 2 straten pal in de dorpskern, letterlijk in de schaduw van de kerktoren.”

Nieuwe jeugdsite voor Kruisem

Op de gemeenteraad werd het aanbestedingsdossier over de nieuwe jeugdinfrastructuur in Kruishoutem goedgekeurd. Hiermee komt op de site van de bekende ‘witte villa’ naast de sporthal in de Woestijnestraat een gloednieuwe site voor buitenschoolse opvang, kinderopvang, vakantie- en speelpleinwerking.

Kies zekerheid

Zondag kiezen we wie ons in het Vlaams parlement gaat vertegenwoordigen!
Kies zekerheid.
Kies Bothuyne Robrecht.