Al meer dan 1000 lekkende stookolietanks gemeld bij Promaz-fonds; maar 90% ontbreekt nog

Publicatiedatum

Tags

Vlaanderen

Auteur

Robrecht Bothuyne

Deel dit artikel

Sinds 1 april 2022 kunnen eigenaars of gebruikers van een lekkende stookolietank terecht bij de vzw Promaz. VZW Promaz fungeert als erkend stookoliefonds dat eigenaars van lekkende stookolietanks of -leidingen financieel moet ondersteunen en ontzorgen op kosten van de sector.

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v) vroeg de cijfers op bij minister Demir (n-va): ‘In de eerste 20 maanden zijn al 1083 ontvankelijke dossiers aangemeld, voor een totale kostprijs van 60 miljoen euro. In 2023 zijn 476 dossiers aangemeld. De gemiddelde saneringskost per dossier is zo’n 54 140 euro. Het is belangrijk dat stookoliegebruikers hier niet voor opdraaien en dat de vervuilde gronden gesaneerd worden. Het fonds was dan ook echt nodig.’

In 85% van de gevallen gaat het om de sanering van een mazouttank bij een woning. De andere dossiers zijn afkomstig van verenigingen, lokale besturen, enzovoort.

660 van de aangemelde tanks komen uit Vlaanderen. Naar schatting telt Vlaanderen tussen 6.000 en 9.500 particuliere lekkende stookolietanks. Minder dan 10% is dus al aangemeld. Het fonds is gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Het is de stookoliesector zelf die instaat voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks bij particulieren. Bothuyne: ‘Mensen met een lekkende tank hebben drie jaar om een aanvraag tot vergoeding in te dienen, tot 31 maart 2025. Gedupeerden die al een sanering hebben laten uitvoeren en zelf bekostigd hebben, kunnen een terugvordering aanvragen. 90% van de potentieel rechthebbenden hebben nog niks van zich laten horen en dat op een jaar van de uiterlijke indieningstermijn. Als dit niet snel verandert, dreigt het fonds zijn doel voorbij te schieten. ’

Voor de financiering kan Promaz eerst terugvallen op een overschot van zo’n 120 miljoen euro in BOFAS, een gelijkaardig fonds dat in het verleden werd opgericht om de verontreiniging door tankstations te saneren. Er is vorig jaar voor meer dan 12 miljoen euro uitbetaald. Dit jaar verwacht men voorlopig 8,6 miljoen euro uitbetalingen. Bothuyne: ‘De eerste 1083 dossiers zouden dus al de helft van het in eerste instantie voorziene budget gebruiken. Daarom is het belangrijk snel je dossier aan te melden. Promaz voorziet nog een extra campagne (‘je hebt nog tijd, maar stel het niet uit’) via kranten, sociale media, radio en tv. Het is belangrijk dat dit alle mogelijk gedupeerden bereikt worden. Minister Demir moet hier samen met de sector alles aan doen. Zo kunnen we deze vervuiling voor altijd uit de Vlaamse grond halen.

Nieuws

Gemeenten besparen miljoenen op openbare verlichting… maar investeren er nog meer in.

Tijdens de energiecrisis was het alle hens aan dek om de kosten onder controle te houden. Dat was zo bij gezinnen, maar zeker ook bij lokale besturen. De steden en gemeenten werden plots geconfronteerd met oplopende kosten allerhande, waaronder een uit de pan swingende energiefactuur. Slokop daarin was de openbare verlichting, niet onlogisch; er staan langs Vlaamse wegen bijna 1,2 miljoen straatlampen.

Financiering renovaties stokt: cd&v pleit voor renteloze renovatiekredieten

Vlaanderen staat voor een enorme renovatie-uitdaging. De helft van de woningen is ouder dan 50 jaar. Velen onder hen zijn niet voldoende geïsoleerd of hebben geen efficiënte verwarmingsinstallatie. De doelstelling is; een energiezuinige woning voor elke Vlaming tegen 2050. Maar dan is er een verdrievoudiging van het aantal jaarlijkse renovaties nodig. Vlaanderen voorziet daartoe, naast premies en begeleiding ook renovatieleningen. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v) vroeg de cijfers op. En die wijzen erop dat er meer dan één tandje moet worden bijgestoken.

Cd&v Kruisem kiest voor Joop Verzele & Robrecht Bothuyne

Het bestuur van cd&v Kruisem heeft de knoop doorgehakt voor wie lijsttrekker en -duwer wordt bij de lokale verkiezingen in oktober.