PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 04 mei 2016 14:50

Tussenkomst Robrecht Bothuyne naar aanleiding van actualiteitsdebat 4/05/2016 over het energielandschap in Vlaanderen

Beste minister Tommelein, graag wil ik u namens de volledige CD&V-fractie feliciteren met uw verjaardag en uiteraard ook met uw eedaflegging en u veel succes wensen met uw nieuwe functie en verantwoordelijkheden. En dat die verantwoordelijkheden groot zijn, is, denk ik, nu voor iedereen wel duidelijk. Een mooier verjaardagscadeau kan u ongetwijfeld niet wensen…

To biomassa or not to biomassa, dat leek het debat wel de afgelopen dagen. Het schouwspel van de afgelopen dagen had echter weinig met energiebeleid te maken, maar alles met politieke berekening en vooral misrekening. Ook belangrijk, maar ik denk dat het nuttig en nodig is om het terug echt over energie te hebben. We willen dit actualiteitsdebat dan ook gebruiken om u nogmaals onze ideeën voor een Vlaams energiebeleid toe te lichten.

Meneer de minister, u heeft de voorbije dagen al veel gezegd, volgens sommigen zelfs wat te veel. Maar één zaak heb ik onthouden. U wil een globaal energieplan. Goed zo. Wij pleiten al jaren voor een energiepact. En goed nieuws, het staat zelfs in het Vlaams en federaal regeerakkoord!

We hebben in Vlaanderen en België nood aan een energievisie op lange termijn. Dat hebben de voorbije dagen opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt. Het planbureau berekende dat er tegen 2050, de komende 35 jaar, 78 miljard euro aan investeringen nodig zijn in elektriciteitsproductie in ons land. We zullen alleen voldoende investeerders vinden als we hen een rechtszeker kader bieden, goed onderbouwd. Energie verdraagt geen flip-flop-beleid.  We moeten daarom in overleg gaan met alle betrokkenen: energieproducenten en –consumenten, het bedrijfsleven, netbeheerders,… Zo kunnen we tot een breed gedragen energiepact komen. Bovendien moeten we ons hierbij maximaal inschakelen in het Europese project om tot één Energie-Unie te komen.

Wij zien de energievoorziening zich in de toekomst afspelen op twee niveaus. Het ene niveau is de decentrale productie van hernieuwbare energie, waar u aan zet bent. Dit gaat zowel over de productie van elektriciteit als het gebruik van warmte. Elektriciteit of warmte uit wind, uit zon maar ook uit waterkracht, biomassa geothermie of biogas.

Het realiseren van de doelstelling van 10,5% tegen 2020, die volgt uit het intra-Belgisch klimaatakkoord, moet daarbij het absolute minimum zijn. Ook na 2020 willen wij dat Vlaanderen een ambitieuze bijdrage blijft leveren aan de Europese doelstelling rond de productie van hernieuwbare energie. Maar vooral willen we in 2025 de kernuitstap realiseren en kernenergie vervangen door zoveel mogelijk groene energie. U bent een groene liberaal, zegt u zelf, u krijgt hierbij de kans om de wereld te tonen hoe dat er concreet uitziet.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 29 april 2016 07:11

Treed in dialoog met uw gemeente!

 De huidige beleidsploeg (2013-2018) is ruim halfweg haar legislatuur. Het moment om stil te staan bij de realisaties van de voorbije jaren en vooruit te kijken naar de projecten die de komende drie jaar nog op het programma staan. Het is ook tijd om uw mening te vragen!

Hiertoe organiseert het schepencollege in iedere deelgemeente en wijk een ontmoetingsmoment waarop ook u aan het woord komt.

Iedere schepen zal een korte uiteenzetting geven over de stand van zaken van zijn beleidsdomeinen en -projecten. Daarna schenken we ook aandacht aan uw vragen en bezorgdheden. Een goed moment om in dialoog te treden met uw bestuur.

Afsluiten doen we met een drink. U bent er van harte welkom.

Wanneer houdt de tour in uw buurt halt?

 

Kruishoutem op dinsdag 3 mei 2016 om 19.30 u. in De Mastbloem

Nokere op donderdag 26 mei 2016 om 19.30 u. in zaal Nocra

Lozer op dinsdag 31 mei 2016 om 19.30 u. in zaal della Faille d’Huysse

Wannegem-Lede op donderdag 9 juni 2016 om 19.30 u. zaal Twee Dorpen

Marolle op donderdag 7 juli 2016 om 19.30 u. in zaal Elckerlyc.

 

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 27 april 2016 08:13

Vlaamse regering moet alle zeilen bijzetten om jobs bij toeleveranciers volvo cars Gent te redden

Een paar weken geleden kwam er slecht nieuws voor de zowat 900 werknemers van 6 grote toeleveranciers van Volvo Cars Gent. Volvo zou het contract met deze bedrijven niet verlengen en de onderdelen in de toekomst laten leveren vanuit o.a. Zweden en Polen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne drong er in het Vlaams Parlement bij de regering aan op een strate‎gie om alsnog zoveel mogelijk jobs te redden.

Er stapelden zich al eerder donderwolken op boven de Gentse Volvo-vestiging, maar net door een proactieve strategie waarbij de Vlaamse regering intens samenwerkte met de stad Gent, vakbonden en de lokale directie, kon de toekomst van de Gentse autofabriek veilig gesteld. Dat resulteerde in investeringen in de mobiliteit rond het bedrijf, opleidingssteun en waarborgen voor de financiering van het bedrijf. 

Bothuyne is van oordeel dat de Vlaamse Regering zich ook nu niet bij de feiten mag neerleggen: 'CD&V vraagt aan de regering om ook nu een proactieve strategie te ontwikkelen, om contact op te nemen met de betrokken bedrijven en het hoofdkwartier van Volvo Cars om het tij alsnog te keren. We hebben goed opgeleide werknemers bij deze toeleveranciers, de loonkost daalt dankzij het beleid van deze regering en Vlaanderen is ook een heel innovatieve regio. We hebben zeker troeven om Volvo Cars te overtuigen om hun strategie bij te sturen en zo onze werkgelegenheid maximaal te vrijwaren. Garanties zijn er niet, maar niets doen is altijd verliezen!'

Minister Muyters gaf al aan dat hij met de stad Gent en VDAB eventueel getroffen werknemers zal begeleiden en helpen richting een nieuwe job. Bothuyne: 'Dat op zich is zeker positief, maar deze curatieve aanpak is pas aan de orde als alle andere acties faalden. We verwachten dat de regering er in eerste instantie alles aan doet om de huidige jobs te redden. Daarom moet ze zo snel mogelijk aan tafel met alle betrokkenen. Ons gewoon neerleggen bij de feiten is voor CD&V geen optie!'

 

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 22 april 2016 07:48

Steeds meer onderwijsdiploma’s via VDAB

 

Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

In Vlaanderen zijn op dit moment 225.107 werkzoekenden. 43% van deze groep is laaggeschoold. Tegelijk zijn er heel wat knelpuntberoepen waar op de arbeidsmarkt gewoon niet genoeg geschoolde mensen beschikbaar zijn. Daarom heeft VDAB samen met onderwijsinstellingen sinds een paar jaar zogenaamde Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten (OKOT) ontwikkeld. Werkzoekenden kunnen zo alsnog een diploma halen en zo in aanmerking komen om zo’n knelpuntjob in te vullen. Laaggeschoolden kunnen zo alsnog een diploma secundair onderwijs behalen.

Er worden steeds meer trajecten opgezet. In 2013 kon een werkzoekende zich al inschrijven voor 34 cursussen, in 2014 is het aantal cursussen gegroeid naar 38, vandaag zijn er 44, verspreid over het Vlaamse land. Het gaat om o.a. 10 bachelor-opleidingen in o.m. bouw, elektromechanica, verpleegkunde of (kleuter)onderwijs,…  

Vorig jaar al vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne aan minister Muyters om bijkomende opleidingen te organiseren. Bothuyne: ‘Er zijn vorig jaar 6 opleidingen bijgekomen. Dat is ook nodig. Er zijn meer gediplomeerden nodig die knelpuntvacatures kunnen invullen. Nieuwe opleidingen zijn o.m. te vinden in de sectoren elektrotechniek, informatica, elektriciteit en onderwijs.’

Robrecht Bothuyne: ‘Steeds meer werkzoekenden halen via dit systeem alsnog hun diploma. In 2013 slaagden 727 werkzoekenden, in 2014 1.014 en in 2015 waren er 1.390 werkzoekenden die zo hun diploma op zak staken. In 2013 waren er 5.105 werkzoekenden als cursist ingeschreven. In 2014 waren dat er al 5.579 en in 2015 6.259. Dit systeem is dus zeer succesvol. Door het stijgende aanbod opleidingen, zal ook het aantal inschrijvingen verder groeien.’

Wat opvalt is dat meer dan 70% van de inschrijvingen vrouwen zijn, dat is allicht te wijten aan het opleidingsaanbod, met heel wat richtingen in de onderwijs en -zorgsector. Bothuyne: ‘Het aanbod zou verder verruimd moeten worden met meer technische beroepen, uit bijvoorbeeld de bouw- of metaalsector. Zo kunnen we de instroom verhogen in die sectoren met veel knelpuntberoepen.’

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zaterdag 09 april 2016 09:46

Meer boetes voor woningen die niet voldoen aan energienormen

 

Wie bouwt of verbouwt moet voldoen aan steeds strengere energie-eisen. De Vlaamse overheid verplicht bouwheren om met een energieprestatiecertificaat (EPC) te bewijzen hoe energiezuinig de woning is. Wie niet voldoet aan de eisen, riskeert boetes. En vorig jaar zijn er terug meer boetes uitgeschreven door de diensten van minister Turtelboom. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V). 

In totaal werden vorig jaar 1634 boetes uitgevaardigd en dat voor een totaal bedrag van 2 047 203,88 euro. Een boete bedraagt gemiddeld niet minder dan 1253 euro. 

“Het aantal boetes dat wordt uitgeschreven stijgt opnieuw, met 5% in vergelijking met het jaar voordien. Ook het totaalbedrag steeg in 2015 met 8% tegenover 2014. Langs de andere kant daalt het gemiddelde boetebedrag. Dat wil zeggen dat de aard van de overtreding minder zwaar is dan vroeger. Die evolutie is goed”, zegt Volksvertegenwoordiger Bothuyne.

 Het niet naleven van de EPB-eisen, het niet respecteren van de aangifteprocedure, het niet correct rapporteren door de verslaggever, … Hiervoor kan allemaal een boete worden uitgevaardigd. Vooral inzake ventilatie wordt gezondigd. Niet alleen wordt er geen of onvoldoende ventilatie geplaatst, ook in het ontwerp van de ventilatie loopt het vaak fout. Bothuyne: ‘Hier is werk aan de winkel voor aannemers, maar ook voor architecten. Zeker omdat de energie-eisen voor woningen sinds 1 januari van dit jaar nogmaals zijn verstrengd. Waar tot vorig jaar E-60 volstond, is dat nu E-50. Na 2017 wordt dat zelfs E-40. Minister Turtelboom moet bouwheren, maar ook architecten en bouwbedrijven voldoende informeren en sensibiliseren over deze strengere normen en over hoe ze te halen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat er steeds meer boetes uitgeschreven worden.’ Vanaf dit jaar zijn erkende energiedeskundigen ook verplicht zich bij te scholen. Zo zullen zij alvast minder fouten maken in de toekomst.

EPC wel ingeburgerd, nu tijd voor vereenvoudiging.

Niet alleen bij nieuwbouw of renovatie is een EPC nodig. Ook bij verkoop of verhuur van een woning moet een EPC voorgelegd worden. HET VEA deed daartoe in 2015 een recordaantal controles: er werd gecontroleerd bij 4973 koopwoningen en bij 1233 woningen die te huur stonden. Bij de woningen die te koop werden aangeboden ontbrak in slechts 125 gevallen het EPC, bij de huurwoningen ging het over 29 gevallen. Een ontbrekend EPC kan aanleiding geven tot een boete van 500 euro.

Robrecht Bothuyne: ‘Het EPC werd geïntroduceerd in 2008, in 2010 bleek slechts 68% van de gecontroleerde woningen over een EPC te beschikken. Vandaag is dit gestegen naar 97%. Dit is een goede basis om ook andere attesten te integreren in dit certificaat: bouwheren moeten nu immer verschillende attesten en certificaten voorleggen: niet alleen m.b.t. de energie-eisen, maar ook voor de keuring van elektriciteit of riolering zijn keuringen en attesten vereist. Deze procedures en administratie zou best maximaal geïntegreerd worden in één woningpas.’

 

 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 1 van 40

Robrecht op Twitter

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

Naam:

Email:

FotoAlbum


Links

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


RSS Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.