PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zaterdag 24 september 2016 12:26

Vernieuwd bedrijventerrein Zaubeek feestelijk geopend

 

Het bedrijventerrein Zaubeek, op de grens van Kruishoutem en Zulte, onderging de voorbije maanden een grondige facelift. Niet alleen de riolering werd vernieuwd, ook de wegen, fietspaden, parkeerplaatsen en groenzones zijn grondig aangepakt. Het vernieuwde bedrijventerrein is op vrijdag 23 september officieel geopend met een fietstocht en een after-work-drink. Zo willen de gemeentebesturen de bedrijven en bewoners danken voor het geduld en de medewerking tijdens de werken.

Het bedrijventerrein Zaubeek is in totaal meer dan 200 hectare groot en werd in de jaren 80 en 90 gecreëerd. Het bedrijventerrein telt zowat 100 bedrijven.

”Maar het terrein was aan vernieuwing toe”, zegt Kruishoutems schepen Robrecht Bothuyne (CD&V). “Daarbij wilden we vooral ook de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de industriezone verhogen. Zo is er nu een veilige fietsverbinding van 2,8 kilometer door de industriezone langs de Karreweg. Tussen de Leenbeekstraat en Gentse Heerweg is er een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. Er is ook een enkelrichtingsfietspad langs beide kanten tussen Leenbeekstraat en Olsensesteenweg en tussen de Karreweg en het bestaande fietspad in de Waalstraat. Ook in de Stokstraat is een fietspad aangelegd. Zo kunnen duizenden werknemers nu op een veilige manier met de fiets naar het werk. Ook voor de bewoners in de buurt is dit belangrijk.”, legt Bothuyne uit.

In totaal is niet minder dan 17 705 m² asfalt en 4 302 m² beton aangelegd. Dat is de oppervlakte van niet minder dan 3 voetbalvelden. Allemaal om de wegen te herstellen en nieuwe fietspaden aan te leggen.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
donderdag 22 september 2016 11:46

Krijtlijnen voor een Vlaams klimaatbeleid

> Toespraak nav. congres De Klimaatkoers dd. 21 september 2016

 

Beste dames en heren,

Het is dit jaar exact 10 jaar geleden dat Al Gore de documentaire ‘an inconvenient truth’ uitbracht en daarmee de wijde wereld een klimaat-geweten schopte. Tot dan toe moest de klimaatverandering nog al te vaak afrekenen met een leger fervente non-believers. Gelukkig is er in die tien jaar ontzettend veel veranderd in de maatschappelijke bewustwording en is er nu de vaste politieke wil om de klimaatuitdaging krachtdadig aan te pakken. 

Het bewijs dat klimaat hoog op de politieke agenda staat zien we vandaag opnieuw: een uitverkochte studiedag over klimaat en klimaatbeleid. Dat CD&V een trekker wil zijn in dit debat hoeft eigenlijk niet te verwonderen. Rentmeesterschap, de zorg voor mens en planeet over de generaties heen, is een kernelement van ons christendemocratisch DNA. En onze klimaatministers, eerst Kris Peeters, later Hilde Crevits en nu Joke Schauvliege hebben klimaatbeleid altijd in overleg met alle betrokkenen uitgetekend, getuige daarvan de Vlaamse klimaatconferenties. Maar christendemocraten staan ook bekend als beleidsvoerders, als doeners. Een tijdje terug was onze toenmalige kopman, Jean-Luc Dehaene, bekend als de loodgieter. De fixer van dienst. Maar hoe fixen we nu de klimaat-uitdaging? Hoe zetten we nobele doelstellingen om in hard beleid? Een beleid dat bovendien nog ecologie en economie kan verzoenen? Daarover gaan we het vandaag hebben.

De 2020-doelstellingen zal Europa halen, dat is nu al duidelijk. Vlaanderen zal daar zijn steentje toe bijdragen.  De meest recente prognoses tonen immers aan dat de Vlaamse doelstelling zal gehaald worden maar we zien ook dat er vanaf 2017 een overschrijding wordt verwacht van de jaarlijkse uitstoot. Tussen 2017 en 2020 zouden we dus meer uitstoten dan vooropgesteld.

Dat betekent dat we de doelstelling van 2020 wel zullen halen door de overschotten opgebouwd in het verleden maar dat we met een negatieve trend zitten die vanaf 2020 problematisch wordt. Als we onze klimaatambities op middellange (2030) en lange (2050) termijn willen realiseren, is het noodzakelijk om het Vlaams klimaatbeleid NU reeds structureel te versterken. De marsrichting is er één van een versnelde afbouw van de uitstoot. Voor het traject van  een reductie van de uitstoot met 80% tegen 2050 is vanaf nu een jaarlijkse vermindering van 4% nodig, dus 2 keer zo snel als het huidige tempo.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
maandag 19 september 2016 09:33

 Kruishoutem en Zingem starten fusie-onderzoek

 

De gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem willen de komende maanden onderzoeken of en hoe een fusie van beide gemeentes een goede zaak zou kunnen zijn. Dat is vandaag aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie.

 

Het is vandaag voor kleinere gemeenten niet makkelijk om al hun taken uit te voeren. Morgen zal dit met de afbouw van de provincies in het achterhoofd nog moeilijker worden.

Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen. Dat juichen we toe, maar tegelijkertijd ervaren we een toenemende financiële druk. We beseffen dat we als gemeente voor een zeer grote uitdaging staan. Daarom dringt Vlaanderen al meerdere jaren aan op vrijwillige gemeentefusies.

 

Op dit moment zijn Zingem en Kruishoutem twee financieel gezonde gemeenten met elk een goed uitgebouwde dienstverlening en een degelijke infrastructuur. Dit moeten we echter niet alleen vandaag maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom willen we een fusie tussen Kruishoutem en Zingem ernstig onderzoeken.

 

Indien we uiteindelijk samen tot een fusieakkoord komen, zal dit resulteren in een nieuwe gemeente vanaf 1 januari 2019.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zaterdag 10 september 2016 07:07

Doelgroepmaatregelen moeten onder loep

 

Als 50-plusser werkzoekend worden is geen evidentie. De zoektocht naar werk is een hele dobber voor velen, te meer dat, buiten de leeftijd, de vereisten voor een nieuwe job anders zijn dan zoveel jaren geleden. Om die reden heeft VDAB in haar beheersovereenkomst opgenomen dat 50-plussers een uitgebreidere begeleiding krijgen binnen hun diensten. Naast trajectbegeleiding voor 50-plus is er vanaf 56 jaar de 50+-club. Daarnaast komen alle 50-plussers in aanmerking voor de tewerkstellingsmaatregelen.

Een 50-plusser die werkzoekend wordt dient zich in te schrijven bij VDAB. Indien er na twee maanden nog geen job werd gevonden zal er een infosessie volgen waar de 50-plusser meer informatie krijgt omtrent de inzet van VDAB bij het zoeken naar werk en over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen die ingeroepen kunnen worden voor zowel werkgever als werknemer. Deze infosessie kan gevolgd worden bij de vakbond of VDAB zelf.

Na de infosessie volgt een gesprek met een consulent van VDAB. Tijdens dat gesprek zal gekeken worden naar leeftijd en de specifieke situatie van de werkzoekende waarna doorverwezen zal worden naar:

-       50-plus: trajectbegeleiding. Maw. job-begeleiding op maat zoals sollicitatietraining of opleiding

-       56-plus: 50+-club. Maw. gespecialiseerde begeleiding van een 50+-consulent

Daarnaast bestaat nog een waaier aan mogelijkheden en instrumenten zoals ‘de juiste stoel’, … Allemaal gericht op het zoeken naar de meest gepaste job voor de 50-plusser. En hier wringt het schoentje of de stoel zo u wil.

In 2015 vond amper 42% van de begeleide 50-plussers een gepaste job. Veel te weinig en zeker in vergelijking met voorgaand jaar toen er nog 65% uitstroomden naar werk.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zaterdag 10 september 2016 07:01

Schaagstraat wordt heraangelegd

 Op de grens met Nokere-Kruishoutem, Waregem en Wortegem-Petegem ligt de Schaagstraat. De straat loopt doorheen deze 3 gemeenten en is dus een deelweg. Onder andere het natuursteenbedrijf Steenimex en het golfterrein van de Waregemse Golf Club zijn hier gelegen. De betonweg is al enkele jaren in slechte staat en heeft nood aan herstelling 

Er werden nu de nodige afspraken gemaakt met de Stad Waregem, om samen de weg opnieuw aan te leggen. Het gedeelte van de weg in Wortegem is nog in vrij goede staat en wordt in een latere fase aangepakt.

De werken worden geraamd op 113.100 euro excl. btw waarvan 69.600 euro excl. BTW ten laste van de gemeente Kruishoutem. Daarmee wordt ongeveer 500 meter van het gemeenschappelijk deel van de betonweg heraangelegd. Daarnaast wordt ook nog 150 meter dat volledig op Kruishoutems grondgebied ligt, aangepakt.

Het ontwerpbestek voor deze herstelling en de samenwerking hiervoor met Waregem staat op de agenda van de gemeenteraad van september. Eens de aannemer gekend is, zal er een fasering van de werken voorzien worden, zodat alle inwoners van de straat en het bedrijf Steenimex steeds bereikbaar zal blijven. Daarover zal dan met de betrokkenen gecommuniceerd worden. Uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar van 2017.

 

 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 1 van 43

Robrecht op Twitter

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

Naam:

Email:

FotoAlbum


Links

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


RSS Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.